Raport bieżący EBI 3/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 28 lutego 2023 r. na godzinę 12:00.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe.

 

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Karol Zielinski – Członek Zarządu

230202-mpay-uchwaly-projekt-wza

Podziel się ze znajomymi