Raport bieżący EBI 3/2022 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.
Raporty okresowe będą przekazywane w 2022 roku w następujących terminach:
Raport roczny:
– za 2021 rok – 21 marca 2022 roku
Raport kwartalny:
– za I kwartał 2022 roku – 16 maja 2022 roku
Raport kwartalny:
– za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku
Raport kwartalny:
– za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku

Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193039&title=Harmonogram+publikowania+raport%C3%B3w+okresowych+w+2022+roku.

Podziel się ze znajomymi