Raport bieżący EBI 1/2023 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.
Raporty okresowe będą przekazywane w 2023 roku w następujących terminach:
Raport roczny:
– za 2022 rok – 21 marca 2023 roku
Raport kwartalny:
– za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku
Raport kwartalny:
– za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 roku
Raport kwartalny:
– za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 roku

Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Karol Zielinski – Członek Zarządu
Podziel się ze znajomymi