Raport bieżący EBI 1/2022 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału … Czytaj dalej Raport bieżący EBI 1/2022 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad mPay Spółka Akcyjna