Raport bieżący 6/2020 Projekty uchwał dotyczących NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, zwołując Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Jasnej 1 lok. 421 w Warszawie (00-013), w załączeniu przekazuje projekty uchwał.

Załączniki:

Uchwały_NWZA_mPay_SA

Podziel się ze znajomymi