Raport bieżący ESPI 30/2022 mPay zawarł umowę z Fair Place Finance

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 13 lipca 2022 r. zawarła ze spółką Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, NIP: 7252071598, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481261 _operator platformy inwestycyjnej WealthSeed_ _”FPF”_ umowę, zgodnie z którą mPay zobowiązał się do świadczenia usług marketingowych na rzecz FPF dotyczących usług inwestycyjnych dostępnych na platformie inwestycyjnej WealthSeed m.in. poprzez prowadzenie kampanii reklamowych na stronie internetowej, aplikacji mobilnej, w mediach społecznościowych lub innych kanałach treści online mPay.

Fair Place Finance S.A. właściciel platformy WealthSeed jest polską firmą inwestycyjną regulowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, która świadczy swoje usługi w krajach Unii Europejskiej pozwalająca na inwestowanie na rynku akcji oraz w ramach dostępnych funduszy i portfeli inwestycyjnych.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podziel się ze znajomymi