Raport bieżący 17/2019

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku otrzymał informację od Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczącą świadczenia usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego w okresie od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Z informacji wynika, że cena oferty Spółki okazała się najniższa. Zamawiający określił maksymalną wysokość prowizji za świadczenie w/w usługi.

Zamawiającemu łącznie zostały przesłane oferty wykonawców: mPay S.A, Pango Polska Sp. z o.o., Electronic Parking Poland Sp. z o.o., Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. oraz SkyCash Poland S.A.

Wysokość cena ofertowej jednego z nich tj. Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. (operator aplikacji Mobilet) przekracza maksymalny określony przez Zamawiającego poziom. Natomiast oferta złożona przez SkyCash Poland S.A. (operator aplikacji SkyCash) została złożona po terminie.

W ocenie Zarządu, dalsza możliwość świadczenia usługi pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego jest ważnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na rozwój Spółki.

Zarząd Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Podziel się ze znajomymi