Raport bieżący 14/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport Bieżący EBI nr 14/2024

Data: 31.05.2024 r.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00.

Załącznik do raportu: Uchwały_ZWZ_mPay

Podziel się ze znajomymi