Raport bieżący 1/2020 Powiadomienie o transakcji akcjonariusza dominującego

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki GRUPA „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie informację, że spółka GRUPA „LEW” S.A. dokonała w dniu 31.12.2019 transakcji zbycia 2.000.000 sztuk akcji Spółki po kursie 0,25 PLN. Transakcja odbyła się poza systemem obrotu. W wyniku transakcji GRUPA „LEW” S.A. zmniejszyła udział w kapitale Spółki do poziomu 91,1%.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki:

Powiadomienie o transakcji Grupa LEW SA zgodnie z art 19 MAR – 31-12-2019

Informacja dla Zarządu mPay SA od akcjionariusza Grupa LEW SA o transakcjach i stanie posiadania akcji mPay SA na dzień 31-12-2019

Podziel się ze znajomymi