Prędkość na autostradzie. Dlaczego są ograniczenia? Prędkości dozwolone w różnych krajach

Prędkość na autostradzie – ograniczenia prędkości na autostradzie mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i kontrolę nad ruchem drogowym. Oto główne powody, dla których wprowadza się ograniczenia prędkości na autostradach:

 1. Bezpieczeństwo: Ograniczenia prędkości mają na celu zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych. Przy wyższych prędkościach droga hamowania jest dłuższa, a reakcja kierowcy staje się trudniejsza. Ograniczenia prędkości pozwalają zwiększyć szanse na uniknięcie kolizji oraz zmniejszają ryzyko obrażeń w przypadku wypadku.
 2. Efektywność ruchu: Ograniczenia prędkości pomagają utrzymać płynność ruchu na autostradach, szczególnie w przypadku dużej liczby pojazdów. Ograniczenia pozwalają na zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, zmniejszając ryzyko kolizji i tworzenia się korków.
 3. Ochrona środowiska: Wyższe prędkości prowadzą do większego zużycia paliwa i większych emisji zanieczyszczeń. Ograniczenia prędkości na autostradach mają na celu zmniejszenie wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne.
 4. Konstrukcja drogi: Ograniczenia prędkości uwzględniają także ograniczenia techniczne i projektowe danej autostrady. Niektóre odcinki mogą być bardziej kręte, węższe lub charakteryzować się innymi specyficznymi warunkami, które wymagają niższych prędkości dla zapewnienia bezpieczeństwa.
prędkość na autostradzie

(fot. elements.envato)

Wprowadzenie ograniczeń prędkości na autostradach różni się w zależności od kraju. Przepisy i ograniczenia prędkości są ustanawiane przez odpowiednie organy państwowe, które biorą pod uwagę analizy bezpieczeństwa drogowego, warunki drogowe, ruch drogowy oraz inne czynniki. Przepisy te mogą być aktualizowane i modyfikowane w celu dostosowania ich do zmieniających się warunków i potrzeb.

Dlaczego w Niemczech nie ma ograniczeń prędkości na autostradzie? – prędkość na autostradzie

prędkość na autostradzie

(fot. elements.envato)

W Niemczech istnieje system braku ogólnego ograniczenia prędkości na niektórych autostradach, znanego jako „nieograniczone odcinki autostrad” (niem. „freie Strecken”). Istnieje kilka powodów, dlaczego Niemcy utrzymują tę tradycję:

 1. Historia: Brak ogólnych ograniczeń prędkości na autostradach w Niemczech ma swoje korzenie w długiej historii budowy autostrad, a konkretnie w budowie Autostrady Niemieckiej (Autobahn) w latach 30. XX wieku. Wówczas zdecydowano, że nie będzie stałych ograniczeń prędkości, aby umożliwić swobodne poruszanie się na nowo wybudowanych drogach.
 2. Technologia i bezpieczeństwo: Niemcy od lat inwestują w rozwój technologii drogowych, aby zapewnić jak najwyższe standardy bezpieczeństwa na autostradach. Systemy monitoringu ruchu, rozbudowane znaki drogowe, regularne kontrole techniczne, kamery monitorujące i inne rozwiązania mają na celu minimalizację ryzyka wypadków. Niemcy mają też wyraźne oczekiwania wobec kierowców, aby dostosowywali prędkość do warunków drogowych i panujących okoliczności.
 3. Kultura i świadomość kierowców: Niemcy kładą duży nacisk na odpowiedzialne zachowanie kierowców i świadomość ryzyka. Wieloletnia tradycja i edukacja związane z bezpieczną jazdą na autostradach przyczyniają się do utrzymania względnie wysokiego poziomu dyscypliny i przestrzegania przepisów.

Warto zaznaczyć, że pomimo braku ogólnych ograniczeń prędkości na niektórych odcinkach autostrad, Niemcy stosują ograniczenia prędkości na niektórych fragmentach dróg, takich jak obszary zabudowane, strefy budowy, odcinki o zwiększonym ryzyku, lub w przypadku złych warunków atmosferycznych.

Ostatecznie decyzja o utrzymaniu braku ogólnych ograniczeń prędkości na części autostrad w Niemczech opiera się na połączeniu historycznych, technologicznych, kulturowych i bezpieczeństwa czynników, a także na zaufaniu do odpowiedzialności kierowców.

prędkość na autostradzie

(fot. elements.envato)

Ograniczenia prędkości w różnych krajach – prędkość na autostradzie

 1. Niemcy: Brak ograniczenia prędkości na większości autostrad, jednak istnieją odcinki, gdzie obowiązuje limit 130 km/h.
 2. Polska: Prędkość dozwolona wynosi 140 km/h.
 3. Francja: Prędkość dozwolona wynosi 130 km/h, a na niektórych odcinkach może zostać obniżona do 110 km/h w zależności od warunków atmosferycznych.
 4. Włochy: Prędkość dozwolona wynosi 130 km/h.
 5. Hiszpania: Prędkość dozwolona wynosi 120 km/h, jednak na niektórych odcinkach może zostać obniżona do 100 km/h.
 6. Szwecja: Prędkość dozwolona wynosi 120 km/h.
 7. Norwegia: Prędkość dozwolona wynosi 110 km/h.
 8. Dania: Prędkość dozwolona wynosi 130 km/h.
 9. Holandia: Prędkość dozwolona wynosi 130 km/h.
 10. Belgia: Prędkość dozwolona wynosi 120 km/h.
 11. Austria: Prędkość dozwolona wynosi 130 km/h na autostradach bez oddzielonych jezdni, a 100 km/h na autostradach z oddzielonymi jezdniami.
 12. Szwajcaria: Prędkość dozwolona wynosi 120 km/h.
 13. Wielka Brytania: Prędkość dozwolona wynosi 112 km/h (70 mph) na autostradach.
 14. Kanada: Prędkość dozwolona wynosi zazwyczaj 100 km/h, jednak może się różnić w zależności od prowincji.
 15. Stany Zjednoczone: Prędkość dozwolona wynosi zazwyczaj 65-75 mph (około 105-120 km/h), jednak również może się różnić w zależności od stanu.

Autostrady w mPay

mPay to aplikacja, w której możecie dokonywać opłat za autostrady:

 • na odcinkach A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, w systemie e-TOLL

e-TOLL to system poboru opłat oparty na zakupie e-biletu autostradowego e-TOLL przed wjazdem na autostradę.

 • na odcinkach A1 Toruń – Gdańsk

oraz A4 Kraków – Katowice,
w systemie Videotolling

Videotolling to system oparty o identyfikację numeru rejestracyjnego. Szlabany w miejscu poboru opłat podnoszą się automatycznie.

Podziel się ze znajomymi