Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

W dniu 07.10.2015 r. Rada Nadzorcza mPay S.A. w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Spółki pana Jacka Bykowskiego powołała na tę funkcję pana Macieja Orzechowskiego obecnego wiceprezesa zarządu. Uchwała wchodzi w życie w dniu 09.10.2015 r.

Pan Maciej Orzechowski nie wykonuje innej, konkurencyjnej wobec Emitenta, działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta i nie ma w stosunku niego wpisów w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Wiceprezes
Podziel się ze znajomymi