Pismo BCC Warszawa do Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Sz. P.
Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie,
Bussines Centre Club od samego początku istnienia jako organizacja przedsiębiorców w swoich zasadach ma udzielać wsparcia swoim Członkom, jeśli dzieje się coś w przestrzeni biznesowej czy urzędowej, co czyni pracę lub ogólne funkcjonowanie naszych Członków trudnym bądź skrajnie niekorzystnym dla ich przedsiębiorstw. Andrzej Basiak, Prezes Grupa LEW SA i Spółki zależnej mPay SA jest naszym Członkiem od ponad 15-tu lat i pozwalamy sobie napisać do Pana Prezydenta poniższe pismo wspierające z interwencją w sprawie funkcjonowania aplikacji mPay w mieście stołecznym Warszawa w zakresie ułatwienia opłacania kierowcom parkowania w strefie płatnej.

Jak nam wiadomo z informacji uzyskanej na ostatnim spotkaniu Członków Lóż Małopolskiej i Częstochowskiej, firma Mpay SA złożyła wraz z firmą Pango Polska propozycję na ręce Dyr. podległego Panu Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Pana Łukasza Puchalskiego, z którym się wnikliwie zapoznaliśmy i chcielibyśmy wrazić takiej propozycji jak najdalej idące poparcie. Aplikacja mPay jest bardzo popularna wśród Członków BCC. Kilka miesięcy temu mPay SA uruchomił bardzo przydatne i innowacyjne narzędzie dla przedsiębiorców mające na celu rozliczanie wszelkich podroży służbowych wraz z opłatami za parkowanie, przejazdów autostradami, pociągami czy też komunikacją miejską jako usługa Flotowa w modeli pre-paid i post-paid.

Rozumiemy, że w tak dużym miesicie jak Warszawa ZDM mierzy się z wielością różnych wyzwań, jednak proszę brać również pod uwagę jak ogromna rzesza przedsiębiorców pracuje i przyjeżdża rocznie do Warszawy. Rozwiązanie, które proponuje mPay jest dużym ułatwieniem dla księgowości i ogólnie administracji w firmach, a brak możliwości opłacenia parkowania w aplikacji mPay czyni to innowacyjne rozwiązanie dla większości mało praktyczne. Jak nam wiadomo z przesłanej do ZDM propozycji, mPay na prezentacji w marcu tego roku pod auspicjami Pan Prezydenta prezentował rozwiązanie zintegrowane właśnie w tym obszarze konwergencji z komunikacją miejską i innymi aktywnościami transportowymi, które pomagałyby np. przekierowywać zwyczaje kierowców w częstsze używanie komunikacji miejskiej. Niestety z niezrozumiałych dla nas powodów jedynym kryterium zakończonego niedawno przetargu w największym mieście w Polsce na opłacanie parkowania była cena i standardowe funkcje. Ponadto nasz duży niepokój budzi sam fakt prowadzenia przetargu przez ZDM w ten sposób, że po pierwsze to przedsiębiorcy muszą losowo wybierać, na którą część składają ofertę, a później z 8 części aż 5 zostało unieważnionych, w tym 2 z 3 w których brał udział mPay SA. Mając na uwadze, jak bardzo wzrasta używalność aplikacji do takich czynności jak opłacanie parkowania, które to zresztą zostało w Polsce wymyślone i wprowadzone właśnie przez firmę mPay SA w 2008 roku oraz to, że ZDM zbiera z opłaty za parkowanie ponad 100 mln zł rocznie to znalezienie kilkudziesięciu tysięcy złotych w budżecie na innowacyjne i ułatwiające funkcjonowanie obywateli w przestrzeni miejskiej powinno być dla Państwa priorytetem. Jednocześnie jak podkreślają sami pracownicy ZDM w przytoczonym materiale z TVN Biznes, nie posiadanie przez wybrane w przetargu aplikacje funkcji glokalizacji w strefie płatnego parkowani prowadzi do częstych pomyłek osób używających aplikacji do opłacania parkowania, co powoduje nakładanie na nich faktycznie nienależnych mandatów przez ZDM. Już prawie 2 lata temu jako BCC zwracaliśmy się do Pana poprzednika Pana Soszyńskiego listem syngowanym przez świętej pamięcią Pana Marka Goliszewskiego o uwolnienie dostępu do możliwości opłacania parkowania w Warszawie biorąc pod uwagę, że w tamtym czasie jeszcze było śmiertelne zagrożenie przenoszenia wirusa Covid-19 poprzez dotykanie parkometru.

W piśmie firm mPay i Pango z 2 grudnia do ZDM przytoczone jest stanowisko UOKiK o konieczności liberalizacji takich usług, jak opłacanie parkowania z użyciem aplikacji. Jako organizacji przedsiębiorców takie stanowisko jest jak najbardziej bliskie naszym ideałom i mamy nadzieję, że również podziela takie podejście Pan Prezydent, jak i cały Zarządu Miasta Warszawy. Nie jest to ani nadmiernie kosztowne dopuszczenie do świadczenia usług kilku przedsiębiorców, bo przecież oni pobierają opłaty w imieniu Urzędu Miasta Warszawy, czyli zarabiają dla miasta pieniądze, a nie są kosztem.

Mamy nadzieję, że przytoczone tutaj argumenty oraz oczekiwania przedsiębiorców spotkają się ze zrozumiem Zarządu Miasta i Panów Prezydentów i wypracujecie wraz z Dyrektorem Łukaszem Puchalskim z ZDM formułę, w której w pierwszych miesiącach 2023 roku usługę opłat za parkowanie przy pomocy urządzenia mobilnego będzie mogła świadczyć również firma mPay SA wraz ze innowacyjnymi funkcjami opisywanymi w Ofercie dla ZDM.

Pozostajemy do dyspozycji wraz z Zarządem mPay SA, gdyby konieczne było spotkanie celem uzgodnienia szczegółów lub dodatkowych wyjaśnień czy też prezentacji rozwiązań.

Z wyrazami szacunku,

(-)

Emil Muciński
Wiceprezes Business Centre Club

20221219_BCC_MichalOlszewski

 

Podziel się ze znajomymi