Odwołanie i Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 11 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 11 października Pana Jacka Bykowskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz w przedmiocie odwołania Pana Jacka Bykowskiego ze składu Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 października 2018 roku.

Uchwała o odwołaniu Pana Jacka Bykowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 11 października 2018 roku oraz ze składu Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 października 2018 roku nie zawierają uzasadnienia.

Jednocześnie Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 11 października 2018 roku Pana Krzysztofa Hejduk w skład Zarządu Emitenta, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Mając na uwadze powyższe zmiany, aktualny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco:
Pan Krzysztof Hejduk – Prezes Zarządu Emitenta
Pan Jacek Bykowski – Członek Zarządu Emitenta

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Krzysztof Hejduk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 13 lat związanym zawodowo z branżą finansową. Przed dołączeniem do mPay pełnił funkcję dyrektora finansowego w Carsson Car Rental – firmie działającej na rynku wynajmu samochodów. Odpowiadał m.in. za nadzór nad finansami całej grupy kapitałowej, współtworzenie jej długofalowej strategii oraz pozyskiwanie zewnętrznego finansowania. Swoją karierę zawodową budował także pracując w Banku Millennium, Deutsche Bank Polska oraz, Forrest Equity Management.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Hejduk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Hejduk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Hejduk pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Krzysztof Hejduk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Krzysztof Hejduk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Objęcie przez Pana Krzysztofa Hejduka funkcji Prezesa Zarządu wynika z zamierzonego wzmocnienia dotychczasowego Zarządu Emitenta. Jako Prezes Zarządu Krzysztof Hejduk będzie odpowiedzialny za wdrożenie i realizację dotychczasowej strategii spółki dostosowanej do nowych możliwości wynikających ze znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych oraz dyrektywy PSD II, obejmującej m.in. budowę sieci akceptantów, współpracę z partnerami biznesowymi oraz rozwój nowych usług dostępnych w ramach systemu mPay.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podziel się ze znajomymi