Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd mPay S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2016 roku, ze skutkiem od dnia 30 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Polanowskiego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi