Nowe zasady autoryzacji płatności kartowych w aplikacji mPay

Od 1 stycznia 2021 roku użytkownicy aplikacji mPay mogą zostać poproszeni o dodatkową autoryzację wybranych transakcji kartowych. Wynika to z konieczności dostosowania się podmiotów oferujących nowoczesne płatności do wytycznych UE. 

Obecnie w aplikacji mPay możemy skorzystać z trzech źródeł płatności: przedpłaconej portmonetki (mRachunku), podpiętej karty płatniczej lub karty w elektronicznym portfelu kart MasterPass. Jeśli płatność będzie dokonywana z przedpłaconej portmonetki dodatkowa autoryzacja nie będzie wymagana. W przypadku dwóch ostatnich metod, użytkownicy mogą zostać poproszeni o dodatkowe potwierdzenie wybranych transakcji. Sposób autoryzacji będzie uzależniony od banku, który jest wystawcą karty.   

W praktyce tzw. silne uwierzytelnienie może wymagać zalogowania się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej bądź podania jednorazowo kodu SMS. Jeśli konkretna płatność nie zostanie dodatkowo potwierdzona przez użytkownika aplikacji, to dana transakcja może zostać odrzucona przez bank. Zmiany w zakresie autoryzacji płatności kartowych w handlu elektronicznym są wynikiem potrzeby dostosowania prawa krajowego do przepisów europejskich (dyrektywa PSD II).
Wymienione powyżej regulacje nie dotyczą przedpłaconej portmonetki (mRachunku). Transakcje realizowane za pomocą tej metody są autoryzowane tylko za pomocą kodu mPIN i dzięki temu procesowane są najszybciej.

Warto jednocześnie przypomnieć, że mPay co roku przechodzi rygorystyczne audyty i certyfikację PCI DSS, który potwierdza dostosowanie do restrykcyjnych wymagań międzynarodowych organizacji płatniczych VISA i Mastercard w zakresie bezpieczeństwa danych klientów.

Podziel się ze znajomymi