MPAY SA Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016 Raport Bieżący nr 6/2016

Zarząd mPay S.A. podaje do publicznej wiadomości, że uległ zmianie harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku co do daty publikacji raportu rocznego za rok 2015.

RAPORT ROCZNY za rok 2015 opublikowany zostanie w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

Terminy publikacji raportów kwartalnych nie uległy zmianie.

RAPORTY KWARTALNE:

– raport za I kwartał 2016 r. – w dniu 16 maja 2016 roku

– raport za II kwartał 2016 r. – w dniu 15 sierpnia 2016 roku

– raport za III kwartał 2016 r. – w dniu 14 listopada 2016 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed:

1. przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz

2. datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podziel się ze znajomymi