MPAY SA Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd mPay .S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.10.2015 r. Zarząd uzyskał potwierdzenie przyjęcia przez współpracującego kontrahenta zamówień na realizacje dostawy urządzeń elektronicznych. Realizacja zamówień będzie następować w trzech transzach do 30 listopada 2015 r.
Całkowity koszt realizacji całego zamówienia wyniesie powyżej 2,7 mln PLN netto + VAT. Zarząd Emitenta uznał tę Umowę za istotną z uwagi na kryterium przekroczenia 20 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes zarządu
Podziel się ze znajomymi