MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mPay SA na dzień 30 marca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Składu Rady Nadzorczej.

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.

Formularz-pelnomocnictwa-NWZA.pdf

Projekty-uchwal-NWZA.pdf

Ogloszenie-o-zwolaniu-NWZA.pdf

Podziel się ze znajomymi