MPAY SA (29/2024) Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.06.2024r.

Raport bieżący 29/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-30.06.2024r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.06.2024r. wynosiła 1,577 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec maja o 22 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 30.06.2023r. wynosiła 1,297 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 122 %.

Podziel się ze znajomymi