MPAY SA (25/2024) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport bieżący z plikiem 25/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00.

zal01_2024.06.27_Uchwaly_ZWZ_mPay_s.a

Podziel się ze znajomymi