MPAY SA (15/2024) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i treść podjętych uchwał

Raport Bieżący nr 15/2024

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 _”Spółka”_ niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinie 12.00, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lipca 2024 r. do godziny 12:00. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ZWZ_27.06.2024r-0 (1)

Podziel się ze znajomymi