MPAY SA (11/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.09.2016 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 30.09.2016 r.:

1. Grupa „LEW” S.A. – posiadający 42 308 000 szt. akcji i 42 308 000 głosów ogółem , co stanowiło 100% głosów na NWZA i 86,70% kapitału zakładowego.

Podziel się ze znajomymi