mPay ma zgodę KNF na rozszerzenie zakresu usług

mPay, którego flagowym produktem jest wielofunkcyjna aplikacja do płatności mobilnych, może świadczyć usługi przekazów pieniężnych, inicjować transakcje płatnicze (PIS) oraz oferować dostęp do informacji o rachunkach użytkownika, prowadzonych poza aplikacją (AIS). Wynika to z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej rozszerzenia zakresu świadczonych przez spółkę usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

mPay coraz mocniej wkracza w „open banking”

Zezwolenie, wydane 12 marca br. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), to bardzo istotny krok w realizacji strategii biznesowej mPay, komunikowanej przez Zarząd od przeszło roku. Spółka zyskała możliwość inicjowania transakcji płatniczych (PIS), świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), a także realizacji przekazów pieniężnych. W lutym br. podobna decyzja została wydana dla Grupy LEW, która jest większościowym akcjonariuszem mPay.

– Rozwój w obrębie aplikacji funkcjonalności związanych z zarządzaniem finansami osobistymi jest odpowiedzią nie tylko na rynkowe trendy, ale również oczekiwania samych użytkowników. Rozszerzenie licencji Krajowej Instytucji Płatniczej pozwoli nam na rozbudowę portfolio usług z zakresu otwartej bankowości. Od dawna komunikujemy, że nasze know-how i kompetencje, przekładane na innowacyjne rozwiązania, pozwalają nam wyznaczać nowe kierunki rozwoju aplikacji do płatności mobilnych. – mówi Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay S.A.

Możliwość rozszerzenia licencji Krajowej Instytucji Płatniczej, w celu świadczenia nowoczesnych usług zgodnych z ideą tzw. otwartej bankowości, wynika wprost z unijnej dyrektywy PSD II.

Więcej korzyści dla użytkowników aplikacji mPay

W przypadku usług PIS (Payment Initiation Service) mPay będzie mógł w imieniu klienta inicjować transfer środków z rachunku płatniczego, który dla użytkownika aplikacji prowadzi inny podmiot, np. bank. W praktyce użytkownik z poziomu aplikacji mPay będzie mógł dokonać płatności za usługi dostępne w aplikacji mPay w ciężar posiadanego przez niego rachunku w innym banku.

 

Dzięki zgodzie KNF na świadczenie usług AIS (Account Information Service) użytkownik aplikacji mPay zyska w jednym miejscu dostęp do informacji o swoich kontach prowadzonych przez różne podmioty. Dotyczy to m.in. salda i historii transakcji. Za zgodą klientów również mPay będzie mógł uzyskać dostęp do danych bankowych zgromadzonych na wspomnianych rachunkach, co może ułatwić pozyskanie np. pożyczki przez aplikację. Wspomniane wyżej funkcjonalności powinny zostać wdrożone jeszcze w tym roku.

W połowie 2020 roku spółka zapowiadała dynamiczny rozwój usług finansowych, co potwierdziła niewiele później konkretnymi wdrożeniami oraz nowymi, perspektywicznymi projektami. W ub.r. mPay m.in. uruchomił pierwszą na rynku platformę pożyczkową w aplikacji mobilnej. Chwilę później spółka poinformowała o przejęciu Domu Maklerskiego Banku BPS.

Inf. pras. – mPay ma zgodę KNF na rozszerzenie zakresu usług – 16 03 2021

Podziel się ze znajomymi