Migracja użytkowników do nowego systemu informatycznego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 1 lutego 2018 roku, rozpoczął migrację użytkowników z obecnie wykorzystywanego do nowego systemu informatycznego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”, wdrożonego w ramach prowadzonych przez Emitenta prac nad integracją nowych modułów, wytworzonych własnymi siłami oraz pozyskanych na rynku (por. raport z dnia 12 stycznia 2018 roku). Nowy system informatyczny jest w pełni dostosowany do obecnych i przewidywanych wymagań użytkowników oraz partnerów biznesowych, a także najnowszych trendów obserwowanych w segmencie technologii mobilnych. Migracja klientów powinna zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2018 roku.

Data sporządzenia raportu:

1 lutego 2018 roku

Podziel się ze znajomymi