Informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Jasnej 1 lok 421, w dniu 25 kwietnia 2019 roku, o godz. 12:00, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mPay S.A. oraz Opinia Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki

Podziel się ze znajomymi