Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 29.01.2016 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U z 2014.94.j.t. ze zm._ od osoby obowiązanej do przekazania informacji, w którym osoba ta poinformowała o transakcjach nabycia akcji Emitenta.
– 28 września 2015 roku, alternatywny system obrotu NewConnect, średnia cena 30 groszy za jedną akcję; wolumen transakcji 3.285 złotych;
– 28 września 2015 roku, alternatywny system obrotu NewConnect, Warszawa, średnia cena 30 groszy za jedną akcję; wolumen transakcji 3.285 złotych;
– 23 grudnia 2015 roku, alternatywny system obrotu NewConnect, Warszawa, średnia cena 31 groszy za jedną akcję; wolumen transakcji 310 złotych;
– 28 grudnia 2015 roku, alternatywny system obrotu NewConnect, Warszawa, średnia cena 30 groszy za jedną akcję; wolumen transakcji 150 złotych;
– 30 grudnia 2015 roku, alternatywny system obrotu NewConnect, Warszawa, średnia cena 38,76 groszy za jedną akcję; wolumen transakcji 969 złotych;
Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych osobowych.

Podziel się ze znajomymi