Informacja o uchwałach Rady Nadzorczej

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta które odbyło się w dniu 14 września 2020 roku, zostały podjęte uchwały dotyczące:
1. Odwołania Pana Krzysztofa Hejduka ze stanowiska Prezesa Zarządu Emitenta i powołania Pana Krzysztofa Hejduka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta,
2. Powołania Pana Daniela Ścigały na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta,
3. Oddelegowania członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Andrzeja Basiaka na okres 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Podziel się ze znajomymi