Raport bieżący EBI 3/2021 Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 stycznia 2021 roku Pan Krzysztof Hejduk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z dniem 29 stycznia 2021 roku.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, który Pan Krzysztof Hejduk wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna:

Art. § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podziel się ze znajomymi