Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w 2018 roku w następujących terminach:

Raport roczny:

  • za 2017 rok – 20 marca 2018 roku

Raport kwartalny:

  • za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku

Raport kwartalny:

  • za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku

Raport kwartalny:

  • za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku

Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku.

Podziel się ze znajomymi