Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Zarząd mPay S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

RAPORTY KWARTALNE:
– raport za I kwartał 2017 r. – w dniu 15 maja 2017 roku
– raport za II kwartał 2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 roku
– raport za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 roku

RAPORT ROCZNY za rok 2016 w dniu 20 marca 2017 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed:
1. przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz
2. datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.
Jednocześnie Spółka informuje, że odstępuje od wypełniania w 2017 r. praktyki pkt. 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, tj. dotyczącej publikowania raportów miesięcznych. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady, Spółka będzie publikowała na bieżąco w sposób rzetelny wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową mPay S.A. oraz takich, które mogłyby wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi