Autostrady w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Historia polskich autostrad sięga lat 30. XX wieku, kiedy to rozpoczęto planowanie budowy pierwszych dróg o charakterze autostradowym. Jednakże, z powodu wybuchu II wojny światowej, prace te zostały przerwane i nie zostały wznowione aż do późniejszych lat.

Historia – autostrady w Polsce

Po zakończeniu wojny i przejęciu władzy przez komunistyczny reżim w Polsce, budowa autostrad nie była priorytetem rządu. Koncentrowano się głównie na odbudowie zniszczonej infrastruktury oraz na rozwoju kolei. Dopiero w latach 60. pojawiły się pierwsze konkretne plany budowy autostrad.

autostrady w Polsce

(fot. elements.envato)

Pierwszą autostradą w Polsce była Odcinek Katowicki, który został otwarty dla ruchu w 1974 roku. Był to fragment obecnej Autostrady A4, łączącej Katowice z granicą państwa na południu. Kolejne odcinki A4 były stopniowo budowane w latach 80. i 90., w tym odcinek Warszawa-Katowice.

W 2001 roku powołano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która została odpowiedzialna za rozwój polskiej sieci autostrad. W kolejnych latach rozpoczęto budowę nowych autostrad, takich jak A1, A2, A6 i A8, oraz rozbudowę istniejących odcinków.

Jednym z największych projektów autostradowych w Polsce był budowany w latach 2004-2014 Centralny Odcinek Autostrady A2, który łączy Warszawę z Poznaniem i Berlinem. Autostrada A1, łącząca północną Polskę z granicą południową, została również znacząco rozbudowana w latach 2007-2014.

Obecnie w Polsce istnieje kilkaset kilometrów autostrad, które łączą najważniejsze miasta i regiony kraju. Planuje się dalszą rozbudowę sieci autostrad, w tym m.in. budowę Autostrady A1 na wschód od Gdańska oraz Autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa.

Wraz z rozwojem infrastruktury drogowej, polskie autostrady zyskały na znaczeniu jako ważne szlaki transportowe, przyczyniając się do poprawy mobilności, rozwinięcia gospodarczego i integracji kraju z resztą Europy.

Autostrada a droga ekspresowa – autostrady w Polsce

autostrady w Polsce

(fot. elements.envato)

Autostrada i droga ekspresowa to dwie różne kategorie dróg o wysokim standardzie, ale istnieją pewne różnice między nimi.

  1. Standardy budowy i parametry: Autostrady są zazwyczaj bardziej zaawansowane technicznie i charakteryzują się wyższymi standardami budowy niż drogi ekspresowe. Mają oddzielone pasy ruchu, barierki ochronne, zjazdy i wjazdy na specjalne węzły oraz szerokie pobocza. Drogi ekspresowe również mają wyższy standard niż zwykłe drogi, ale mogą mieć niektóre elementy bardziej podobne do tradycyjnych dróg.
  2. Prędkość: Na autostradach obowiązuje zazwyczaj wyższe ograniczenie prędkości niż na drogach ekspresowych. W Polsce standardowe ograniczenie prędkości na autostradach wynosi 140 km/h, podczas gdy na drogach ekspresowych jest to zazwyczaj 120 km/h. Oczywiście, ograniczenia prędkości mogą się różnić w zależności od sytuacji drogowej i oznakowania.
  3. Charakter ruchu: Autostrady są przeznaczone głównie dla długodystansowego ruchu, umożliwiając szybkie i płynne podróżowanie pomiędzy różnymi miastami i regionami. Drogi ekspresowe mogą również obsługiwać ruch długodystansowy, ale często mają też znaczenie regionalne, łącząc miasta i obszary bliżej siebie.
  4. Bezpieczeństwo: Zarówno autostrady, jak i drogi ekspresowe są projektowane tak, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Autostrady charakteryzują się jednak bardziej rozbudowanymi zabezpieczeniami, takimi jak oddzielone pasy ruchu i większe odstępy między zjazdami, co ma na celu minimalizację ryzyka kolizji.
autostrady w Polsce

(fot. elements.envato)

System e-Toll I ViaToll – autostrady w Polsce

  1. System e-Toll: System e-Toll to ogólna nazwa dla elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Polsce. System ten umożliwia płatności za korzystanie z płatnych odcinków dróg przy użyciu urządzeń elektronicznych, takich jak karty lub moduły umieszczone w pojazdach. Kierowcy mogą korzystać z tzw. krajowej bramki płatności (KBP), aby uregulować opłaty drogowe za przejazd danym odcinkiem drogi. System e-Toll jest zarządzany przez spółkę Autostrada Eksploatacja S.A.
  2. ViaToll: ViaToll to marka handlowa, pod którą działa konkretny operator systemu e-Toll w Polsce. ViaToll jest odpowiedzialny za zarządzanie elektronicznym systemem poboru opłat drogowych i obsługę klientów korzystających z płatnych dróg w Polsce. Operator ten jest odpowiedzialny za instalację i utrzymanie urządzeń do poboru opłat, a także zbieranie opłat od kierowców. ViaToll oferuje różne rodzaje umów, w tym abonamenty, w celu ułatwienia płatności dla regularnych użytkowników płatnych dróg.

W ramach systemu ViaToll kierowcy korzystający z płatnych odcinków dróg są obowiązani posiadać specjalne urządzenia, takie jak OBU (On-Board Unit), które rejestrują przejazd i pobierają opłaty. Opłaty naliczane są na podstawie przejechanych kilometrów i kategorii pojazdu.

Oba systemy, e-Toll i ViaToll, są integralną częścią polskiego systemu poboru opłat drogowych i służą do zbierania opłat od kierowców korzystających z płatnych odcinków autostrad, dróg ekspresowych i niektórych odcinków dróg krajowych.

Płać za autostrady w Polsce z mPay!

Aplikacja mPay umożliwia intuicyjne płatności za przejazdy polskimi autostradami, bez zatorów przy bramkach (Videotolling) czy szukania stacjonarnych punktów sprzedaży biletów (e-TOLL). Wygodne transakcje dokonywane w smartfonie zapewniają kierowcom oszczędność czasu oraz bezstresową podróż. Co ważne, przejazdy z mPay odbywają się bez śledzenia lokalizacji GPS.

Podziel się ze znajomymi