Raport bieżący ESPI 5/2023 Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z GPW i GPW Private Market

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 4/2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 3/2023 Wstępne wybrane dane finansowe mPay za 2022 r.

W związku z prowadzonym procesem przeglądu opcji strategicznych i rozmowami z Inwestorami Spółka mPay podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: Łączna wartość transakcji przechodząca przez konta mPay SA w 2022 roku wyniosła 41,7 mln zł […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 2/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.12.2022r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.12.2022r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.12.2022r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 1/2023 Wspólne zawiadomienie pozostałych sygnatariuszy porozumienia o rozwiązaniu porozumienia

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 50/2022 Rozwiązanie umowy ze spółką Dark Pool One oraz Rafałem Zaorskim

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 49/2022 Rozwiązanie umowy ze spółką Dziki Trener sp. z o.o.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 48/2022 Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy mPay MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 47/2022 mPay podpisał list intencyjny w zakresie dostawy do mPay technologii do obsługi usług AIS i PIS

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 46/2022 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, KRS 0000172708 _”Spółka”_, niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. […]

SZCZEGÓŁY
Resize text-+=