Raport bieżący ESPI 39/2022 Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki mPay S.A. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 38/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.09.2022r. MPAY S.A.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01 -30.09.2022r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 37/2022 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 36/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2022r. MPAY S.A.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01 -31.08.2022r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 35/2022 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki mPay S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 34/2022 Milion użytkowników aplikacji mPay!

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników, którzy zainstalowali aplikację mPay przekroczyła 1 milion. Tylko w ciągu ostatniego roku aplikację mPay zainstalowało 413,3 tys. […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny EBI 9/2022 Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2022 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 33/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.07.2022r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01- 31.07.2022r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 32/2022 Rozstrzygnięcie przetargu na pobieranie opłat za postój w SPPN w Warszawie

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 31/2022 Unieważnienie przetargu na pobieranie opłat za postój w SPPN w Warszawie.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY