Raport bieżący ESPI 9/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżąćy EBI 8/2021 Zawiadomienie o objęciu funkcji w zarządzie innej spółki przez Wiceprezesa Daniela Ścigałę.

Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 8/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 7/2021 Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki

Działając w oparciu o art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 6/2021 Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki.

Działając w oparciu o art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 7/2021 Powołanie prokurenta MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 6/2021 ESPI 5/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki mPay S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 03 lutego 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 03 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 4/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2021r.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 31.01.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2021r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 5/2021 ESPI 3/2021 Podpisanie warunkowej umowy sprzed. akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej: DM BPS S.A.) pomiędzy MPAY S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości (BP S.A.)

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 4/2021 ESPI 2/2021 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Treść raportu: Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2021 roku w następujących terminach: Raport roczny: – […]

SZCZEGÓŁY