Raport Bieżący ESPI 43/2021 Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o.

Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o. Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 42/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2021r.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.08.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2021r. wynosiła […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 23/2021 Zawiadomienie o rezygnacji z funkcji p.o. Prezesa DM BPS SA przez Wiceprezesa Daniela Ścigałę

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 41/2021 Zawarcie umowy pomiędzy mPay a Stalexport Autostrada Małopolska oraz VIA4

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 22/2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 21/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 40/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.07.2021r.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 31.07.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.07.2021r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 20/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 39/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.06.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 30.06.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.06.2021r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 19/2021 Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY
Resize text-+=