Informacja o dokumencie otrzymanym od akcjonariusza

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść dokumentu otrzymanego od akcjonariusza Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie Wniosek Grupa LEW SA – akcjonariusza mPay SA o zmianę w porządku […]

SZCZEGÓŁY

raport bieżący 13/2020 – Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy […]

SZCZEGÓŁY

raport bieżący 14/2020 – Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki mPay S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00. Treść projektów uchwał […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 12/2020 – Sytuacja sprzedażowa spółki mPay S.A. w okresie kwiecień 2020 a czerwiec 2020 w kontekście epidemii koronawirusa.

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące dynamiki sprzedaży w okresie epidemii koronawirusa. Pomiędzy kwietniem 2020 a czerwcem 2020 sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, […]

SZCZEGÓŁY

Raport nr 7/2020 Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, w załączeniu […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 6/2020 Projekty uchwał dotyczących NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, zwołując Nadzwyczajne […]

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje […]

SZCZEGÓŁY

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2020 roku w następujących terminach: Raport […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 3/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok – uzupełnienie

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok. Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 2/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok. Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich […]

SZCZEGÓŁY