Raporty bieżące

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 maja 2018 roku na godzinę 12:00. Treść […]

SZCZEGÓŁY

Informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w dniu 30 […]

SZCZEGÓŁY

Nałożenie na Emitenta kary upomnienia przez Organizatora Alternatywnego Systemu

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 519/2018, w sprawie upomnienia Emitenta na podstawie § […]

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 18 maja 2018 roku Pan Paweł Nowodziński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka […]

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja osoby zarządzającej mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 7 maja 2018 roku Pan Maciej Orzechowski, Prezes Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 25 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu w osobie Pana Bartłomieja Smoka. Pan Bartłomiej Smok […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Przekroczenie progu 20% kapitałów własnych w zakresie transakcji z Grupą „LEW”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018 roku zawarł z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Usunięcie awarii serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY