Raporty bieżące

Raport bieżąćy ESPI 17/2021 Zmiana terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 16/2021 Zmiana terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 15/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.03.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 31.03.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.03.2021r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 14/2021 Zmiana terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr ESPI 13/2021 Decyzja KNF w sprawie rozszerzenia zakresu usług płatniczych świadczonych przez MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu 12 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego _”KNF”_ przychylając się […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr ESPI 12/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 28.02.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 28.02.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 28.02.2021r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 11/2021 Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 10/2021 Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki.

Działając w oparciu o art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 9/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Działając w oparciu o art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżąćy EBI 8/2021 Zawiadomienie o objęciu funkcji w zarządzie innej spółki przez Wiceprezesa Daniela Ścigałę.

Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział […]

SZCZEGÓŁY