Author: Karolina Masternak

Jakub Błaszczykowski ambasadorem mPay!

mPay ambitnie stawia na rozwój. W ostatnim czasie podpisał kilka ważnych umów produktowych, a teraz stawia na rozwój świadomości marki i podpisuje umowę ambasadorską z Jakubem Błaszczykowskim. Jednym z założeń strategii rozwoju mPay w 2024 roku, jest zbudowanie świadomości, zaufania i zainteresowania u potencjalnych użytkowników […]

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, […]

SZCZEGÓŁY