technologia

mPay - Nowoczesne technologie

System mPay działa w oparciu o autorskie rozwiązanie. Wykorzystuje ono do realizacji transakcji dwa kanały komunikacji: tekstowy (realizowany w oparciu o technologię USSD) oraz głosowy (realizowany przy użyciu systemu IVR). W obu kanałach na potrzeby realizacji transakcji zestawiana jest specjalna sesja, zapewniająca obsługę transakcji w czasie rzeczywistym. Zarówno w trybie tekstowym, jak i głosowym istnieje możliwość interakcji użytkownika z systemem mPay, co pozwala na wymianę informacji niezbędnych do realizacji transakcji.

Zastosowane rozwiązanie daje wysokie bezpieczeństwo i niezawodność oraz krótki czas realizacji transakcji w porównaniu z innymi kanałami komunikacji:

handy

  • SMS jest rozwiązaniem mało bezpiecznym, gdyż wysłana wiadomość (np. kod PIN) jest zapamiętywana w telefonie użytkownika, co w przypadku jego zgubienia może prowadzić do nadużyć. Jest to również technologia, która nie gwarantuje czasu dostarczenia wiadomości do użytkownika, co ma szczególne znaczenie w przypadku dużych obciążeń sieci (np. w trakcie świąt). W przypadku rozwiązania mPay wszystkie szczegóły dotyczące transakcji przesyłane są w czasie rzeczywistym w specjalnie zestawionej sesji pomiędzy telefonem a serwerem mPay, a poufne dane nie są zapisywane w pamięci telefonu.
  • WAP jest technologią pozwalającą na interakcję pomiędzy telefonem użytkownika, a serwerem usługi, jednakże wymaga to zestawienia odpowiedniego połączenia, a wcześniej skonfigurowania telefonu. Zarówno zestawienie samego połączenia, jak też uwierzytelnienie użytkownika i wypełnianie kolejnych pól formularza WAP wpływa na czas realizacji transakcji, co powoduje, że rozwiązanie to nie nadaje się do stosowania w transakcjach wymagających krótkiego czasu reakcji. W przypadku rozwiązania mPay wszystkie parametry transakcji mogą być przekazane w trakcie zestawiania połączenia telefonu z serwerem mPay, a cały proces realizacji transakcji przebiega w czasie nawet kilku sekund.
  • Aplikacje Java umożliwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji na telefony komórkowe, jednakże technologia ta raczej rozwijana jest w kierunku gier i aplikacji multimedialnych. W przypadku aplikacji wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa problemem jest odpowiednie szyfrowanie danych i bezpieczne przechowywanie kluczy szyfrujących w pamięci telefonu. Używanie aplikacji Java możliwe jest jedynie na wybranych modelach aparatów telefonicznych po jej uprzednim ściągnięciu i zainstalowaniu. Dodatkowo użytkownik musi mieć skonfigurowane odpowiednie połączenia internetowe. Rozwój usługi wymaga też od użytkowników pobierania i instalacji kolejnych wersji oprogramowania. W przypadku systemu mPay na telefonie nie jest instalowane żadne oprogramowanie, a rozwiązanie bazuje na podstawowych funkcjach sieci GSM dostępnych w każdym modelu telefonu komórkowego.
  • Aplikacja na karcie SIM jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym wśród operatorów telekomunikacyjnych do świadczenia usług dodanych. Niestety pamięć karty daje możliwość instalacji w niej jedynie wybranych aplikacji. W przypadku starszych kart, lub kart o mniejszej funkcjonalności, skorzystanie z usługi wymaga od użytkownika całkowitej wymiany karty SIM. Problemem jest też stosunkowo wolny i zawodny interfejs komunikacji aplikacji z serwerem usługi, realizowany na bazie wiadomości SMS. Usługa w technologii mPay może być dostępna z dowolnej karty SIM bez konieczności jej wymiany czy instalacji specjalnego oprogramowania.
  • Technologia NFC (near fields communication) jest najnowszą technologią, bazującą na karcie zbliżeniowej RFID. Jej podstawową wadą jest mała popularność na rynku oraz wysokie koszty wdrożenia (wymiana telefonów użytkowników oraz terminali sprzedawców). Jej ograniczeniem jest też konieczność fizycznego kontaktu użytkownika ze sprzedawcą, gdyż w celu zapłaty telefon musi być przyłożony do specjalnego czytnika przy kasie. Jest to jednakże technologia bardzo obiecująca, wspierana również przez mPay. Technologia NFC w systemie mPay wykorzystywana jest do automatycznego wybierania połączenia użytkownika z serwerem.