Relacje inw

Ład Korporacyjny

Komisja Nadzoru Finansowego, mając za cel bezpieczeństwo rynku płatniczego, opracowała dokument „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Dokument ten jest formą realizacji obowiązku podejmowania przez organ nadzoru działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. mPay S.A. przykłada dużą wagę do kwestii zgodności i porządku prawnego oraz bezpieczeństwa finansowego. Mając na uwadze powyższe mPay S.A. przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego adekwatnie do skali działalności mPay S.A. i dąży do ich stosowania w możliwe najszerszym zakresie, z wyłączeniem zasady określonej w par. 13 ust. 1. Dokument dostępny jest na stronie: Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

mPay S.A. publikuje także:

ikona pdfPolityka Informacyjna

 

ikona pdfStruktura Organizacyjna mPay