Relacje inw

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki mPay S.A.

 

Akcjonariat