ciasteczka

Polityka prywatności mPay

Informacje o plikach cookies

Ciasteczka czyli pliki "cookies" są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta nasz serwis, służą to celów badania statystyk popularności naszej strony. Co pomaga nam określić jakie elementy możemy poprawić na stronie aby była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pliki cookies można usunąć i wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy link do filmiku który pomaga zrozumieć czym są pliki cookies.

>Film<

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez mPay S.A. z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (04-186), ul. Grochowska 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000172708, NIP: 521-325-82-16, Regon: 015506707, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie cardmobile.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji serwisu

I)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
II)     zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
III)    rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I)      utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
II)     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
III)    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
II)     poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I)      tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 1. 2.     Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I)       www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II)      zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
III)    Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
IV)     Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
V)  SalesManago [administrator cookies: Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie].

 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I)      twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
II)     plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III)    Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

V. Ochrona danych osobowych

Serwis posiada funkcjonalności pozwalające na pozyskiwanie i gromadzenie danych, które w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 195 z pózn. zm.) podlegają szczególnej ochronie. Użytkownik Serwis jest informowany o celu w jakim przetwarzane są dane osobowe ich zakresie oraz o przysługujących mu w tym względzie uprawnieniach. Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika Serwisu są podawane dobrowolnie. Użytkownik Serwisu przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w konkretnym celu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik Serwisu, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do:

 • dostępu do treści tych danych
 • ich poprawiania,
 • ich aktualizacji,
 • ich uzupełniania,

Użytkownikowi Serwisu przysługuje również prawo do:

 • żądania zaprzestania przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustaw - o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 36a ustawy - o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, administrator bezpieczeństwa informacji w mPay S.A. udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Grochowska 21 A, 04 – 186 Warszawa. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. +48 34 390 55 57.